ייפוי כח מתמשך

עו”ד אביב עברה הכשרה על ידי משרד המשפטים ומוסמכת לערוך ייפוי כח מתמשך בהתאם לחוק.

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר לאדם שחותם על ייפוי כוח מתמשך לקבוע מי יטפל בענייניו האישיים והרכושיים, כשיאבד את צלילותו. הייחוד של ייפוי כוח זה הוא, שהממנה יכול לתאר באופן קונקרטי איך הוא מעוניין שיטופלו ענייניו, ואילו מגבלות יוטלו על טיפול זה.

עניינים אישיים, שניתן להסדיר בייפוי כוח מתמשך, כוללים למשל הנחיות למיופה הכוח באיזה מקום יעדיף הממנה לגור כאשר יאבד את צלילותו, האם הוא מבקש שיעבירו אותו למוסד בעת הצורך או ישאירו אותו בביתו עם עובד זר. עניינים אישיים רפואיים הם, למשל, אילו טיפולים רפואיים יסכים לקבל ועוד.

עניינים רכושיים שניתנים להסדרה בייפוי כוח מתמשך כוללים, בין השאר, הנחיות איך להשקיע את כספו של מייפה הכוח, האם להפקיד אותו בבנק, כיצד לנהוג בניירות ערך, האם למכור לקנות דירה, ואם כן האם להשכיר אותה ובאיזה סכום, באילו נסיבות לשפץ את הדירה ועוד.

כפי שצוין, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך ניתן לקבוע מגבלות ספציפיות על אופן הטיפול בענייניו האישיים והרכושיים של מייפה הכוח. כך למשל, ניתן לקבוע כי מיופה הכוח יוכל למשוך בכל חודש סכום מסוים לדוגמא, עד 5,000 שקל מהבנק, להשכיר את הדירה לגורם כזה או אחר, לאשר להוציא סכום כספי לשיפוץ ועוד.
כך גם – לתת הוראה האם ועד כמה לתת מתנה לחתונת נכד, האם לתת תרומות, למי ובכמה סכום.

מטרת הסדר זה היא לשמור על כבודו של הממנה, ולאפשר לו לממש את רצונותיו באופן השלם והמלא ביותר, גם כאשר הוא נמצא כבר במצב, שבו איננו יכול לקבל החלטות באופן עצמאי.