עורך דין מיסוי מקרקעין חיפה

כשקונים דירות להשקעה או למגורים, חשוב מאוד לתכנן את המיסוי, שכן הדבר עשוי לחסוך מאות אלפי שקלים. משרדה של עוה”ד אביב מעניק ייעוץ ותכנון בכל הנוגע למיסוי מקרקעין.

בקצרה על החוק:

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג- 1963 (להלן “החוק“) או בשמו הקודם חוק מס שבח מקרקעין הוא החוק המרכזי העוסק במיסוי עסקאות מקרקעין בישראל. הוא חוקק בשנת 1963 ונכנס לתוקף ביום 22/8/1963. במהלך השנים החוק עבר מספר רב של תיקונים והוא הותאם לשיניים ולהתפתחויות בתחום הכלכלי ובתחום שוק הנדל”ן.

עפ”י החוק, המוכר זכות במקרקעין (בעלות, חכירה, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה) והעושה פעולה באיגוד מקרקעין (חברה שהנכס היחיד שלה הוא מקרקעין) מוטל עליו מס שבח ואילו על הקונה/רוכש זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין מוטל מס רכישה.

כאמור החוק עוסק בעיקר במסוי זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין בעת מכירתן.

מכירה מוגדרת בחוק בין בתמורה ובין ללא תמורה. מכירה ללא תמורה מוגדרת בחוק כהענקה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה.

ראוי לציין כי רישום עיסקה במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) מותנה בהצגת אישורים בדבר העדר חובות במס שבח, מס רכישה ומס רכוש (האחרון יידרש רק כשמדובר בנכס מקרקעין שאין עליו בניה).

לשירותי עורך דין מיסוי מקרקעין חיפה, צרו עמי קשר בטלפון: 054-2116563